Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesWet kwaliteitsborging proof met Woub
Wat betekent de Wkb voor vergunningsplichtige bouwwerken in de verbouw?
Wat betekent de Wkb voor vergunningsplichtige bouwwerken in de verbouw?

Alles wat je moet weten over de Wet kwaliteitsborging in de bouw.

Naomi Andringa avatar
Geschreven door Naomi Andringa
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hey Woub’ers! De Wet kwaliteitsborging is in werking getreden. De Wkb brengt een hoop verantwoordelijkheden met zich mee en reikt tot in de verste uithoeken binnen de bouwsector; het raakt ons allemaal. Wat dit voor jouw onderneming betekent lees je in dit helpartikel.

Wet kwaliteitsborging voor verbouwprojecten (privaatrechtelijke deel) is per 1 januari 2024 ingegaan!

Privaatrechtelijk

Binnen de Wet kwaliteitsborging kan er onderscheid gemaakt worden tussen het privaatrechtelijke deel en het publiekrechtelijke deel. Let op! De regels van het privaatrechtelijke deel, ook wel de niet vergunningsplichtige werken, is per 1 januari 2024 ingegaan. Denk hierbij aan het consumentendossier, de verbrede aansprakelijkheid en de verdergaande waarschuwingsplicht.

Publiekrechtelijk

Het publiekrechtelijke deel van de Wet kwaliteitsborging is op dit moment alleen van toepassing op nieuwe bouwwerken in Gevolgklasse 1 en niet op verbouwprojecten. Demissionair Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties heeft besloten dat het publiekrechtelijke deel voor verbouw op z'n vroegst vanaf 1 januari 2025 zal gaan gelden.

In de voortgangsrapportage 'Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' van de Rijksoverheid wordt het volgende gezegd:
​

  • ''Vanaf inwerkingtreding zal een invoeringstoets worden uitgevoerd naar de eerste ervaringen met de Wkb. Deze invoeringstoets wordt gekoppeld aan het eerder aan uw Kamer toegezegde onafhankelijke onderzoek naar het aantal kwaliteitsborgers en mogelijke belemmeringen voor de voorgenomen inwerkingtreding van verbouwactiviteiten onder de Wkb.''

  • ''Op basis van de hiervoor genoemde onderzoeken zal dit voorjaar in overleg met betrokken partijen een besluit worden genomen over invoering van het publiekrechtelijke deel van verbouw per 1 januari 2025.''

Niet-vergunningsplichtige bouwwerken

De praktijk leert dat verbouwbedrijven ook niet vergunningsmatig werk doen. Zoals hierboven aangegeven is het privaatrechtelijke deel wel al van toepassing in de verbouw. Lees hier wat de Wkb betekent voor niet-vergunningsplichtige bouwwerken.

8 praktische tips hoe je eenvoudig voldoet aan de Wet kwaliteitsborging

We kunnen ons goed voorstellen dat deze nieuwe wet een grote rompslomp met zich mee lijkt te brengen, maar weet dat je ook direct minder gedoe en meer rust in je werk zal ervaren, zodra je met het stappenplan aan de slag gaat! Lees hier hoe je met onze 8 praktische (in de praktijk bewezen effectieve) tips, klaar bent voor de Wkb en eenvoudig een consumentendossier (projectdossier) vastlegt.

Uiteraard houden wij de regelgeving nauwlettend in de gaten. Neem contact op met je Klantsucces specialist met eventuele vragen of om jouw workflow te optimaliseren. Zo zetten we samen de puntjes op de i. πŸ˜ƒ

Was dit een antwoord op uw vraag?