Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesWet kwaliteitsborging proof met Woub
Wat betekent de Wkb voor vergunningsplichtige bouwwerken in de nieuwbouw?
Wat betekent de Wkb voor vergunningsplichtige bouwwerken in de nieuwbouw?

Alles wat je moet weten over de Wet kwaliteitsborging in de bouw.

Naomi Andringa avatar
Geschreven door Naomi Andringa
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hey Woub’ers! De Wet kwaliteitsborging is in werking getreden. De Wkb brengt een hoop verantwoordelijkheden met zich mee en reikt tot in de verste uithoeken binnen de bouwsector; het raakt ons allemaal. Wat dit voor jouw onderneming betekent lees je in dit helpartikel.

Wat houdt de Wet kwaliteitsborging in?

De Wet kwaliteitsborging is bedoeld om de kwaliteit en veiligheid in de bouwsector te waarborgen en te verbeteren. Het zwaartepunt ligt bij de controle en beoordeling van de bouwprojecten. Voor jou als aannemer brengt dit verantwoordelijkheden met zich mee ten aanzien van de geleverde kwaliteit. De Wkb versterkt de positie van de opdrachtgever om deze ervan te garanderen dat hetgeen wat is overeengekomen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Wat betekent de Wkb, zodra je aan vergunningsplichtige bouwwerken in de nieuwbouw werkt?

Je bent zelf verantwoordelijk voor de vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze verantwoordelijkheden komen voort uit de nieuwe Omgevingswet die 26 wetten bundelt in één wet met tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving.(Zie afbeelding hieronder)

De belangrijkste zaken zetten wij graag voor jou op een rijtje. In de linkerkolom staan de privaatrechtelijke wijzigingen opgenomen en in de rechterkolom de nieuwe omgevingswet wat vergunningsmatig werk betreft. De linkerkolom lichten we uit in het helpartikel 'Wat betekent de Wkb voor niet vergunningsplichtige bouwwerken?'. Aan de rechterkant zie je de aanpassingen die gelden voor vergunningsmatige werken. Het gaat hier om het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging, private borging middels een kwaliteitsborger en het dossier bevoegd gezag.

Nieuw stelsel voor kwaliteitsborging

Vanaf nu is er een verandering in de manier waarop de gemeente omgaat met de toetsing van bouwplannen. Dit met name voor nieuw te bouwen bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse 1). Voorheen voerde de gemeente deze technische toetsing vooraf uit, maar deze taak is nu verschoven naar een kwaliteitsborger (geprivatiseerde overheidspartij) die je zelf moet inschakelen. Voor de start van de bouw maak je een melding bij de gemeente waarbij je aangeeft dat je gaat starten met bouwen en wie als kwaliteitsborger fungeert. Met deze wijziging verschuift de verantwoordelijkheid voor bouwkwaliteit naar geprivatiseerde overheidspartijen, met de gemeente als toezichthouder op afstand.

Private borging; kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger waarborgt dat een bouwwerk voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Bij een geslaagde naleving brengt de kwaliteitsborger een formeel verslag uit waarin wordt bevestigd dat er is voldaan aan de vereisten. Om te voldoen aan de Wet kwaliteitsborging in Gevolgklasse 1 zijn er verschillende stappen die moeten worden doorlopen:

  1. Neem een kwaliteitsborger in de arm: dit doe je zelf door een kwaliteitsborger te kiezen uit de lijst die beschikbaar is op de website van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

  2. Maak een melding van je bouwactiviteit: je mag pas beginnen met bouwen als je een complete melding heb gemaakt via het Omgevingsloket. Die moet minimaal vier weken voor de bouw begint.

  3. Maak een melding van de start van de bouw: twee dagen voordat de bouw daadwerkelijk begint, dien je dit te melden via het Omgevingsloket. Deze melding staat bekend als de 'informatieplicht'.

  4. Controle kwaliteitsborger: gedurende het bouwproces zal de door jouw betrokken kwaliteitsborger controles uitvoeren. De kwaliteitsborger toetst de bouwkwaliteit voor, tijdens en na de bouw. De kwaliteitsborger verstrekt een verklaring indien het bouwwerk aan de voorschriften voldoet. Let op! De gemeente kan nog steeds controle uitvoeren of er aan de bouwschriften wordt voldaan.

  5. Einde van de bouw: zodra de bouwwerkzaamheden zijn afgerond dien je dit te melden via het Omgevingsloket. Dit doe je binnen één dag na voltooiing van de bouw.

  6. Gereedmelding van de bouw: voordat je het bouwwerk in gebruik neemt, dien je minimaal twee weken vooraf een gereedmelding in te dienen via het Omgevingsloket. Let op! Hierbij is de verklaring van de kwaliteitsborger (zoals genoemd in stap 4) vereist. De gemeente zal vervolgens aangeven of jouw gereedmelding wordt geaccepteerd of afgewezen.

Nodig jouw kwaliteitsborger uit in Woub!

Nodig met Woub eenvoudig een kwaliteitsborger uit en centraliseer alle projectcommunicatie en informatie op één plek. Met de Woub Formulieren module beschik je over ruim 50 door de overheid beschikbaar gestelde formulieren. Het gaat hier om ISSO gecertificeerde praktijkprotocollen die de naleving van de Wet kwaliteitsborging ondersteunen. Deze protocollen beschrijven van ieder bouwelement of installatiedeel wat men op welk moment in het bouwproces moet controleren. Op deze manier hoef je geen verschillende registraties aan te houden voor verschillende kwaliteitsborgers, maar kan je een uniforme werkwijze hanteren.

Als de kwaliteitsborger tijdens de planontwikkeling of bouw constateert dat er niet aan de Bbl-voorschriften is gehouden, dan informeert de borger jou als aannemer hierover en deelt de herstelpunten. Met de formulieren module biedt dit een kans om tijdig bij te sturen en de bouwkwaliteit te waarborgen.

Dossier bevoegd gezag

Het dossier bevoegd gezag is een verzameling van informatie die aantoont dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan alle bouwtechnische voorschriften. Het bevat tekeningen en berekeningen waaruit blijkt wat het uiteindelijke eindresultaat van de bouwactiviteiten is ('as built' informatie). Het dossier moet worden aangeleverd aan het bevoegd gezag (de gemeente) als het bouwwerk gereed is. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Het bouwwerk mag op z'n vroegst 10 werkdagen na indiening van het dossier bevoegd gezag in gebruik worden genomen.

8 praktische tips hoe je eenvoudig voldoet aan de Wet kwaliteitsborging

We kunnen ons goed voorstellen dat deze nieuwe wet een grote rompslomp met zich mee lijkt te brengen, maar weet dat je ook direct minder gedoe en meer rust in je werk zal ervaren, zodra je met het stappenplan aan de slag gaat! Lees hier hoe je met onze 8 praktische (in de praktijk bewezen effectieve) tips, klaar bent voor de Wkb en eenvoudig een consumentendossier (projectdossier) vastlegt.

Neem contact op met je Klantsucces specialist met eventuele vragen of om jouw workflow te optimaliseren. Zo zetten we samen de puntjes op de i. 😃

Was dit een antwoord op uw vraag?