Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesWet kwaliteitsborging proof met Woub
Wat betekent de Wkb voor niet vergunningsplichtige bouwwerken?
Wat betekent de Wkb voor niet vergunningsplichtige bouwwerken?

Alles wat je moet weten over de Wet kwaliteitsborging in de bouw.

Naomi Andringa avatar
Geschreven door Naomi Andringa
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hey Woub’ers! De Wet kwaliteitsborging is in werking getreden. De Wkb brengt een hoop verantwoordelijkheden met zich mee en reikt tot in de verste uithoeken binnen de bouwsector; het raakt ons allemaal. De nadruk heeft voornamelijk gelegen op de vergunningsmatige werken, hierdoor zijn de niet-vergunningsmatige werken onderbelicht gebleven. Je hebt er al mee te maken bij het afhangen van een deur of het monteren van een kraan. Wat dit voor jouw onderneming betekent lees je in dit helpartikel.

Wat houdt de Wet kwaliteitsborging in?

De Wet kwaliteitsborging is bedoeld om de kwaliteit en veiligheid in de bouwsector te waarborgen en te verbeteren. Het zwaartepunt ligt bij de controle en beoordeling van de bouwprojecten. Voor jou als aannemer brengt dit verantwoordelijkheden met zich mee ten aanzien van de geleverde kwaliteit. De Wkb versterkt de positie van de opdrachtgever om deze ervan te garanderen dat hetgeen wat is overeengekomen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Wat betekent de Wkb, zodra je aan niet-vergunningsplichtige bouwwerken werkt?

Je bent zelf verantwoordelijk voor de vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze verantwoordelijkheden komen voort uit een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (zie afbeelding hieronder) welke gelden voor jou als aannemer.

De belangrijkste zaken zetten wij graag voor jou op een rijtje. Zoals je in bovenstaande afbeelding ziet zijn er een vijftal aanpassingen, waarvan er drie het zwaarst wegen. Het gaat hierbij om het opstellen en bijhouden van een consumentendossier, de verbrede aansprakelijkheid na oplevering en de verdergaande waarschuwingsplicht.

Let op! De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek zijn niet afhankelijk van het type bouwwerk. Ze gelden voor alle overeenkomsten voor aanneming van werk en dus voor alle typen bouwwerken.

Consumentendossier

Met de Wet kwaliteitsborging is dossiervorming, ook wel bekend als bewijslast, een van de essentiële veranderingen. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat iedere aannemer verplicht is om aan te tonen dat zij hebben gerealiseerd wat met de opdrachtgever is afgesproken en dat zij goed en deugdelijk werk hebben geleverd. Dit consumentendossier (projectdossier) heeft als voornaamste doel de opdrachtgever volledig inzicht te verschaffen in de naleving van de overeenkomst.

De wetgever schrijft niet gedetailleerd voor hoe je het consumentendossier vorm moet geven. In samenwerking met juridische experts, overheidsinstanties en brancheorganisaties is ervoor gezorgd dat je met Woub voldoet aan alle vormvereisten. Maak afspraken met je opdrachtgever over welke informatie je terug laat komen in je consumentendossier en wanneer je deze overhandigt. Op deze manier schets je een correcte verwachting voor de opdrachtgever wat ten goede komt van een soepele samenwerking.

Let op! Sluit het maken van een consumentendossier niet uit en maak deze ook niet te beknopt. Dit gaat namelijk ten koste van de bewijslast, waardoor je niet meer kunt voldoen aan de verbrede aansprakelijkheid en de verdergaande waarschuwingsplicht.

Praktijkcontext

  • Wanneer je geen dekkend consumentendossier hebt waarin je de kwaliteit en processen documenteert, kan dit achteraf voor discussies zorgen omtrent eventuele gebreken of gemaakte fouten. De bewijslast ligt bij jou als aannemer. Wanneer jij deze niet kan overhandigen dan spreken we van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

  • Het hebben van foto's op je telefoon in Onedrive, los van tekeningen of garantiebewijzen, worden niet aangemerkt als consumentendossier. Dit voldoet niet aan de vormvereisten.

  • Tijdens de werkvoorbereiding kan je in Woub direct en heel eenvoudig de regels van een offerte of calculatie inladen in een checklist en documenten aan de desbetreffende mappen toevoegen. Je exporteert met één klik een projectdossier in Woub en voldoet hiermee aan de Wkb.

Het achterwege laten van het consumentendossier lijkt aantrekkelijk en tijdbesparend, maar kan grote risico’s met zich meebrengen wanneer zich een conflict voordoet.

Verbrede aansprakelijkheid

Opletten allemaal! Zelfs na oplevering blijf je als aannemer verantwoordelijk voor eventuele fouten of gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Het risico en de bewijslast ligt door de omgekeerde aansprakelijkheid altijd bij de aannemer. Jij moet kunnen aantonen dat het gebrek er op het moment van oplevering niet was.

Deze verandering benadrukt het belang van gedegen documentatie en dossiervorming. Het stelt aannemers voor de uitdaging om te kunnen bewijzen dat hun werk voldoet aan de afgesproken normen en dat eventuele gebreken niet aan hen te wijten zijn. Het nauwkeurig bijhouden van projectinformatie en communicatie wordt dan ook essentieel om aan deze vereisten te voldoen en een sterke juridische positie te behouden. Dit kan je doen door aangevinkte taken opnieuw te openen of een nieuwe checklist aan te maken en goed te documenteren wat de gebreken zijn en hoe deze opgelost moeten worden.

Verdergaande waarschuwingsplicht

De verdergaande waarschuwingsplicht betekent simpelweg dat jij als aannemer verplicht bent de opdrachtgever op de hoogte te stellen over mogelijke uitdagingen en/of risico’s. Dit houdt in dat je de verantwoordelijkheid draagt om mogelijke bouwproblemen te signaleren, identificeren en duidelijk te communiceren. De waarschuwing moet schriftelijk gebeuren en als aannemer moet je alle mogelijke gevolgen benoemen als de waarschuwing niet wordt opgevolgd. Gebruik de chatfunctie in Woub om alle communicatie vast te leggen.

8 praktische tips hoe je eenvoudig voldoet aan de Wet kwaliteitsborging

We kunnen ons goed voorstellen dat deze nieuwe wet een grote rompslomp met zich mee lijkt te brengen, maar weet dat je ook direct minder gedoe en meer rust in je werk zal ervaren, zodra je met het stappenplan aan de slag gaat! Lees hier hoe je met onze 8 praktische (in de praktijk bewezen effectieve) tips, klaar bent voor de Wkb en eenvoudig een consumentendossier (projectdossier) vastlegt.

Gemak dient de mens. Neem contact op met je Klantsucces specialist met eventuele vragen of om jouw workflow te optimaliseren. Zo zetten we samen de puntjes op de i. 😃

Was dit een antwoord op uw vraag?